Klub policajnej histórie Lučenec

 

          V jeden pekný aprílový deň roku  2013 sa spoločne zhodli dvaja nadšenci histórie bezpečnostných zborov , že by bolo vhodné a pre ďalšie generácie príslušníkov polície osožné aby  mali možnosť   poznať históriu vývoja bezpečnostných zložiek.
          Pretože aj nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a filantrop  Thomas Manna kedysi povedal   „Qui scit praeterita, futura intellegere - Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“ vznikla myšlienka,  zorganizovali  prvú schôdzu kde  vymysleli názov Klub policajnej histórie Lučenec, stanovili  si ciele a úlohy a dňa 1. 8. 2013 bolo  občianske združenie Klub policajnej histórie Lučenec zaregistrované na MV SR a my jeho členovia sme začali napĺňať ciele v  ktorých  si stanovili a jasne  pomenovali priority bez toho aby čokoľvek propagovali.
          Osvojili si myšlienku učencov „že aj história bezpečnostných zložiek je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva“ no hlavne si želajú aby ľudia a predovšetkým ich mladší kolegovia boli schopní chápať budúcnosť  a službu v polícii považovali za svoje poslanie v prospech občanov našej krajiny.

Joomla templates by a4joomla