Klub policajnej histórie Lučenec

V dňoch 19. a 20. mája 2016 sa členovia Klubu policajnej histórie Lučenec zúčastnili III. konferencie policajných historikov, ktorá sa konala pod záštitou Prezidenta Policajného zboru SR gen. Tibora Gašpara a Prezidenta Finančnej správy Ing. Františka Imreczeho v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Uvedenú konferenciu zorganizovala Slovenská policajno-historická spoločnosť a spoluorganizátorom bol okrem iných zainteresovaných stavovských organizácii aj Klub policajnej histórie Lučenec.

     Počas oficiálneho otvorenia sa účastníkom prihovoril viceprezident Policajného zboru gen. Ľubomír Ábel, riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie Ministra vnútra SR Ing. Jozef Halcin a riaditeľ Colného úradu Bratislava pplk. Tomáš Prochocký. K slávnostnej atmosfére prispela aj Hudba Ministerstva vnútra SR a Čestná jednotka Finančnej správy.

     V rámci dvoch dní vystúpilo celkom 27 účastníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Klub policajnej histórie Lučenec zastupovali Mgr. Kamil Kolesár, Peter Obrtal, Mgr. Juraj Štaudinger a Bc. Róbert Václavík, poslední dvaja menovaní na konferencii prezentovali aj svoje príspevky s tematikou histórie bezpečnostných zborov.

     Okrem iných sprievodných akcii sa v Hudobnej sieni Bratislavského hradu dňa 19. mája 2016 v rámci III. ročníka konferencie policajných historikov krstila publikácia zborníka z I. konferencie policajných historikov. Tejto významnej sprievodnej akcie sa aktívne zúčastnili aj členovia Klubu policajnej histórie Lučenec, Mgr. Kamil Kolesár a Bc. Róbert Václavík, ktorí túto jedinečnú publikáciu priniesli oblečení v dobovej, ale aj súčasnej uniforme príslušníkov právo presadzujúceho zboru.

      Uvedenú publikáciu uviedli slávnostne do života rektorka Akadémie policajného zboru SR doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a emeritný policajný prezident plk. v. v. Jozef Holdoš priložením „žandárskej šable“ vyrobenej v roku 1938 a je pozostalosť po dnes už nebohom strážmajstrovi „Zboru žandárstva na Slovensku“ ktorý súžil v roku 1942 na „Žandárskej stanici Látky“ dnes okres Detva .

Ďalší teda IV. ročník „Medzinárodnej konferencie policajných historikov“ sa uskutoční v mesiaci máj 2017 v srdci Novohradu v meste Lučenci.

{gallery125}galeria/akcie/IIIkonferencia{/gallery}

Joomla templates by a4joomla