Klub policajnej histórie Lučenec

 

          Klub policajnej histórie Lučenec a Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci s Mestom Lučenec a Slovenskou sekciou IPA usporiadali v dňoch 25. a 26. mája tohto roku vo vynovených historických priestoroch Mestskej radnice v Lučenci IV. konferenciu policajných historikov. Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou gen. JUDr. Mariana Slobodníka zaznelo 25 prednášok. Zameriavali sa na vybrané kapitoly z histórie bezpečnostných zložiek na území Slovenskej a Českej republiky, prezentáciu poznatkov získaných štúdiom dobových dokumentov, ale aj prostredníctvom osobných skúseností a spomienok policajných funkcionárov. Časť prednášok sa zameriavala aj na regionálnu históriu bezpečnostných zložiek a miestne osobnosti policajnej histórie. Na slávnostnom ukončení konferencie, ktorá sa uskutočnila vo vynovenej budove Synagógy taktiež v Lučenci vikár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. Mons. ThDr. František Bartoš, PhD. posvätil štandardu Klubu policajnej histórie Lučenec a predseda klubu mjr. Kamil Kolesár odovzdal vybraným prednášajúcim a významným podporovateľom ocenenie v podobe „Radu Klubu policajnej histórie Lučenec“ za aktívnu podporu pri zachovávaní histórie bezpečnostných zborov SR, resp. v podobe „Ďakovného listu Klubu policajnej histórie Lučenec“ za pomoc pri zachovávaní kultúrnych tradícií a histórie bezpečnostných zborov SR. Slávnosť ukončil kultúrny program zostavený z regionálneho folklóru a to konkrétne fujaristi a dychovka z obce Kokava nad Rimavicou. Organizátori pripravili krásne a dôstojné podujatie, za ktoré im patrí verejné poďakovanie.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla