Klub policajnej histórie Lučenec

     2. konferencia policajných historikov s medzinárodnou účasťou sa konala 29. mája 2015 v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca, pod záštitou primátora hl. m. Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala a prezidenta Policajného zboru SR gen. PaedDr. Tibora Gašpara, ktorého na podujatí zastupovali viceprezident PZ plk. JUDr. Ľubomír Ábel  a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry PZ plk. JUDr. Daniel Goga.

     Konferenciu pripravila Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou, Územnou úradovňou Bratislava X Slovenskej sekcie IPA a Historickým múzeom Slovenského národného múzea.
     Podujatie otvorili hymny Českej a Slovenskej republiky v podaní Hudby Ministerstva vnútra SR.  V mene Prezídia PZ sa účastníkom stretnutia prihovoril viceprezident PZ plk. JUDr. Ľubomír Ábel, ktorý vybraným prednášajúcim – Radoslavovi Ragačovi,  Josefovi Nejedlému, Vladimírovi Ďurišinovi  a  Janovi Kalousovi slávnostne odovzdal pamätné plakety Prezídia PZ ako poďakovanie za dlhoročný výskum v oblasti policajnej histórie. V rámci podujatia sa prítomným prihovoril aj emeritný riaditeľ Železničnej polície gen. v. v. Tibor Gaplovský.
Na konferencii vystúpilo 17 prednášajúcich, z toho deväť z Českej republiky. Príspevky boli venované kladným i záporným osobnostiam a významným udalostiam policajnej histórie na území oboch dotknutých  štátov.

Prehľad príspevkov prednášajúcich:
RAGAČ, Radoslav:  Počiatky obrazovej dokumentácie trestnej činnosti na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín v 19. storočí
ŠUSTEK, Zbyšek: Policajné vyšetrovanie falšovania pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT na bývalých československých bankovkách
NEJEDLÝ, Josef: Peňažné poukážky ministerstva vnútra v Československu
BÁRTA, Milan: Náčrt činnosti bezpečnostného letectva na Slovensku v rokoch 1945 – 1950
MANIK, Rudolf: Z histórie slovenskej policajnej generality
SIVOŠ, Jerguš: Osudy generála Národnej bezpečnosti Vladimíra Bodického
NEVOLNÝ, Peter: Inšpektor Michael Filsinger a jeho pôsobenie v bratislavskej kriminálnej službe 1. československej republiky a Slovenského štátu
VÁCLAVÍK, Róbert: Vrchný strážmajster Michal Bidelnica – príslušník Zboru žandárstva na Slovensku
KALOUS, Jan: Vzostupy a pády Teodora Baláža
RULC, Jiří: Tragická smrť četníka Aloisa Taubera a jeho psa Arca v Koterove v roku 1931
ŠTAUDINGER, Juraj: Metóda pachových konzerv v bezpečnostnej praxi od minulosti až po súčasnosť
ĎURIŠIN, Vladimír: Odbor kynológie a hipológie, významný inštitút policajno-bezpečnostnej služby
SKOŘEPA, Miloš – KELLER, Patrik: Četnícky pohotovostný oddiel v Domažliciach a jeho cesta na Slovensko
GALAŠ, Radek: Úloha bezpečnostných zborov v Pražskom povstaní a osudy niektorých aktérov
SVOBODA, Libor: Príbeh jednej vraždy z obdobia Studenej vojny
BENEŠ, Jaroslav: História stavovských časopisov finančnej stráže

     Podujatie propagačne podporili aj členovia Klubu policajnej histórie Lučenec, ktorý na Primaciálne námestie priviezli nádherne zrekonštruované, dnes už historické služobné autá Verejnej bezpečnosti.


Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov. Tretí ročník podujatia sa uskutoční v máji 2016.

Text a foto: © Mgr. Peter Nevolný

 

 

 

Joomla templates by a4joomla