Klub policajnej histórie Lučenec

Dňa 14. novembra 2016 v reštauračnom zariadení „Almada“ vo Zvolene sme uviedli do života novú knihu. Podplukovník v.v. JUDr. Pavel Malov zo Zvolena zalovil v policajných archívoch a do knihy „Príbehy z protokolu udalostí“ spracoval tucet skutočných príbehov, ktoré sa stali od polovice minulého storočia.  Publikáciu vydal Klub policajnej histórie (KPH) Lučenec, o. z., Odborový zväz polície v SR a Základná organizácia zväzu pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Lučenci pod vedením mjr. Mgr. Kamila Kolesára.Publikáciu zostavili mjr. Mgr. Kamil Kolesár, npor. Bc. Róbert Václavík a plk. Mgr. Juraj Štaudinger. Na príprave publikácie sa aktívne podieľal aj ďalší člen KPH Lučenec, pán Ing. Igor Kubinec. Knižku vytlačila tlačiareň Nikara.
     Publikácia je zároveň darčekom k autorovým 85. narodeninám, ktorá bola „pokrstená“ tzv. „špeciálnou chlebovicou“.
     Medzi ďalšími hosťami podujatia a gratulantmi nechýbala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová, jej zástupca Jaroslav Stehlik, prednosta Mestského úradu vo Zvolene Jozef Mikuš, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR Zvolen plk. Ing. Ľubomír Holík, starosta Horného Tisovníka (rodnej obce autora) Ján Kľuka a ďalší.

O AUTOROVI

     Pavel Malov sa narodil 18. novembra 1931 v Hornom Tisovníku v okrese Zvolen v roľníckej rodine. Po vychodení ľudovej školy nastúpil v roku 1946 ako učeň v obchode so zmiešaným tovarom v Kraľovanoch. Po vyučení v roku 1949 pracoval ako predavač v národnom podniku VESNA v Hornom Tisovníku, potom ako úradník v Roľníckom skladištnom družstve v Modrom Kameni. Po absolvovaní kurzu pre prípravu novej učiteľskej inteligencie pôsobil ako učiteľ v Národnej škole v Rabčiciach.
     V roku 1959 bol na vlastnú žiadosť premiestnený k Správe Verejnej bezpečnosti Banská Bystrica. V roku 1972 sa Pavel Malov stáva zástupcom náčelníka Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti vo Zvolene, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 1987.
     Počas pôsobenia v službách Ministerstva vnútra absolvoval Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu, Strednú odbornú školu Ministerstva vnútra, trojročný právnický kurz i Vysokú školu Zboru národnej bezpečnosti, kde získal titul JUDr. Počas služby získal viacero vyznamenaní, pôsobil aj v súdnictve.
     Po odchode do dôchodku pracoval v Mestskom národnom výbore vo Zvolene ako vedúci inšpekcie verejného poriadku. Od roku 1991 je členom Slovenského zväzu telesne postihnutých, kde pôsobil vo viacerých funkciách, napríklad, ako predseda Okresného centra zväzu vo Zvolene. Aj v tejto činnosti získal viacero ocenení a vyznamenaní. Jedným z najvýznamnejších ocenení v ostatných rokoch bol čestný titul Senior roka 2013 za mimoriadne aktivity v seniorskom veku a ochotu pomáhať druhým.

 

Joomla templates by a4joomla