Klub policajnej histórie Lučenec

Jan Slezak

 

policajný čakateľ Slezák Ján, nar. 10.6.1922 v Brne v ČR. Umrel vo výkone služby dňa 12.2.1945 pri Zvolene. Príslušník četníctva Pohotovostného oddielu v Moravskej Ostrave. Dňa 17.9.1944 prišiel so svojím oddielom 16 príslušníkov na dvor veliteľstva v Štubnianskych Tepliciach. Dňa 19.9.1944 bol hneď v prvých bojoch zranený na hlave a ruke strelnou ranou. Bol prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici a v Tisovci. Potom dňa 9.1.1945 prešiel do Zvolena a keď ten kraj obsadili nemecké vojská prešiel do Pliešoviec. Tu ho skrývali miestni občania, ale dňa 12.2.1945 pri jednej razii bol nájdený. Odviedli ho na nemecké veliteľstvo a od tej doby ho už nik nevidel. Bol povýšený do hodnosti práporčík in memoriam.

Joomla templates by a4joomla