Klub policajnej histórie Lučenec

 


            Strážm. Michal BIDELNICA, sa narodil v obci Cabaj – Čápor pri Nitre dňa 19.9.1907, slúžil na Žandárskej stanici v Kalinove. Býval v prenajatom dome od Martina Vanča, ktorý sa aj v súčasnej dobe nachádza Na Pažiti v obci Kalinovo.

 

(v tomto rodinnom dome v Kalinove na Pažiti žil v podnájme Michal Bidelnica s rodinou)

         Dňa 14.7.1943 sa Michal Bidelnica oženil s Annou, ktorá bola vzdelaná, vedela dobre aj po nemecky. Spolu mali dcérku Zlaticu, ktorá sa narodila v roku 1943.

(strážm. Michal Bidelnica so svojou manželkou Annou na svadobnej fotografii zo dňa 14.7.1943)


    22. október 1944 – fašistický útok na obec Kalinovo

        Dňa 22.10.1944 od juhu zaútočila na obec Kalinovo nemecká armáda, ktorá sa rozvinula do rojnice na maďarskej strane hranice, asi 3 km juhovýchodne od Kalinova. Strážm. Michal Bidelnica aj so svojimi 5 kolegami a 7 pridelenými vojakmi strážili obec na jej okraji. Strážnicu mali vytvorenú hneď vedľa hlavnej cesty vľavo, pričom zaľahnutí pozorovali štátnu hranicu s Maďarskom.

( strážm. Michal Bidelnica na schodoch Žandárskej stanice  v Kalinove)

Spozorovali, ako prichádza nemecká armáda s veľkým počtom vojakov, vyzbrojená ťažkými zbraňami na obrnených a pásových motorových vozidlách. Keďže presila bola veľká, rozhodli sa ustúpiť smerom okolo železničnej stanice, okolo Žandárskej stanice, ďalej za závod okolo potôčika do hôr smerom do obce Cinobaňa, kde už utekalo aj civilné obyvateľstvo Kalinova. Avšak nevedeli, že Nemci už mali závod aj železničnú stanicu obsadenú z druhej strany. Za závodom sa nachádzala lanovka, s ktorou do závodu privážali materiál na ďalšie spracovanie. Do jedného lanového vozíka si sadol nemecký vojak s guľometom,  aby mal dobrý výhľad. Aj na iných vyvýšených miestach boli nemeckí vojaci a pozorovali okolie. Keď Bidelnica so svojimi kolegami chceli prebehnúť cez tento trojuholník, nemeckí vojaci začali strieľať. Stržm. Bidelnicu zasiahla guľometná strela nemeckého vojaka.

(hrobové miesto strážm. Michala Bidelnicu v cintoríne v obci Kalinovo pred rekonštrukciou v roku 2014 a Anna Bidelnicová so svojou dcérou Zlatou pri hrobe manžela a otca na cintoríne v Kalinove v roku 1950)

     Strážm. Michal Bidelnica je pochovaný v katolíckom cintoríne v Kalinove, kde ho pochovali z vďaky obyvatelia Kalinova. Za jeho zásluhy ho Povereníctvo vnútra in memoriam povýšilo na vrchného strážmajstra. Bol vyznamenaný Radom SNP I. triedy a vyznamenaním „Čs. válečný kríž 1939“ in memoriam.

 

   Pietna spomienka na vr. strážm. Michala Bidelnicu
zorganizovaná KPH Lučenec 28. 10. 2014

     Na jeho počesť Klub policajnej histórie Lučenec na vlastné náklady zrenovoval hrobové miesto  a dňa 28.10.2014 pri príležitosti 70. výročia jeho úmrtia zorganizoval pietnu spomienku.

Joomla templates by a4joomla