Klub policajnej histórie Lučenec

001

       Bc. Ondrej Garaj plk. v.v. sa narodil dňa  27.10.1952 v obci Polichno v Lučeneckom okrese. Detstvo prežil v tejto obci, kde navštevoval aj základnú školu. Vyučil sa za opravára poľnohospodárskych strojov v odbornom učilišti v Buzitke. Svoju pracovnú kariéru začal na JRD v rodnej obci. Dňa 1.10.1971 nastúpil na päť mesačnú náhradnú vojenskú službu vo VÚ CO 3016 v Malackách, túto ukončil dňa 29.2.1972. Po úspešnom ukončení náhradnej vojenskej služby bol na základe svojej žiadosti prijatý do služby v ZNB.

         Dňa 1.3.1972 nastúpil ako príslušník ZNB na Pohotovostnom útvare VB SSR v Bratislave, kde bol zaradený do 1. roty, 1. čaty, 1. družstva.002

rotný Ondrej Garaj ako začínajúci príslušník ZNB.

003

rotný Ondrej Garaj ako príslušník PU VB


          Po ukončení základného bezpečnostného vzdelania bol prevelený do personálnej právomoci Krajskej správy ZNB Banská Bystrica, správa VB.  Dňom 1.9.1973 bol služobne zaradený na Obvodne  oddelenie  VB Banská Bystrica – mesto ako hliadkový príslušník – inšpektor poriadkovej služby ( IPS).  Počas výkonu služby v roku 1981 si zvýšil stredoškolské vzdelanie, ktoré ukončil maturitnou skúškou. V roku 1982 bol za svoju službu v ZNB vyznamenaný „Vyznamenaním za službu vlasti“.

004

Vyznamenanie za službu vlasti


    V rokoch 1985 až 1987 ukončil špecializované dôstojnícke vzdelanie v ZNB. V roku 1985 bol za svoje zásluhy v ZNB vyznamenaný „Vyznamenaním za zásluhu o obranu vlasti“.

005

Vyznamenanie za zásluhu o obranu vlasti

Joomla templates by a4joomla