Klub policajnej histórie Lučenec

 


Medailón prvého Československého  žandárskeho veliteľa v Lučenci


antonin vlk
plukovník in memoriam Antonín VLK ( 6. 6. 1894- 1959)


          Absolvoval reálne gymnázium, ďalej v štúdiu pokračoval technickú chémiu na „Vysokom učení technickom v Prahe“. Bojoval v I. svetovej vojne, kde vstúpil do légii. Mal výborné jazykové znalosti pretože ovládal nemecký, taliansky a sčasti francúzsky jazyk. Pred vstupom do armády bol slobodný a bol rímsko-katolíckeho vierovyznania. Dňa 2. 11. 1916 bol počas vojny v Taliansku zajatý v meste Peciuca.  
           Dňa 30. 7. 1919 bol prijatý za žandára. Od 31. 8. 1919 je vedený v stavte Zemského žandárskeho veliteľstva Praha . K 31. 3. 1920 a ešte k 2. 6. 1920 bol veliteľom žandárskeho oddelenia v Lučenci. Dňa 13. 11. 1920 bol preložený do kategórie žandárskych správnych dôstojníkov. V decembri 1922ako aj v októbri 1923 bol veliteľom žandárskeho oddielu číslo 1 v Bratislave. Od roku 1935 bol zaradený do Plzne a neskôr k Ministerstvu vnútra v Prahe a po výcviku pri vojenskom letectve bol poverený od 1. 7. 1935 vybudovať na území Československa „ Četnícke letecké hlídky“ . V roku 1941 ho ako bývalého legionára vyhodnotili ako politicky nespoľahlivého a bol preložený do trvalej výslužby.  V máji 1945 bol rehabilitovaný a zaradený ako prednosta motorového oddelenia štábu Hlavného veliteľstva ZNB v Prahe a v neskoršej  dobe sa podieľal na činnosti bezpečnostného letectva, ktoré budoval.
           Po februári 1948 bol donútený zo služieb ZNB odísť.  Po úmrtí v roku 1959 bol dňa 3. decembra 1990 rehabilitovaný a vymenovaný do hodnosti plukovník in memoriam.

Joomla templates by a4joomla