Klub policajnej histórie Lučenec


Rozdelenie  žandárskych staníc za Slovenského štátu v teritóriu súčasného Banskobystrického kraja:

Oblastné  žandárske veliteľstvá
Župné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1940.
Oblastné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1933 - 1944.
Oblastné žandárske veliteľstvo v Brezne, 1942 - 1943
Žandársky pohotovostný oddiel v Banskej Bystrici, 1939 - 1941

Okresné žandárske veliteľstvá
Okresné žandárske veliteľstvo v Banskej Bystrici, 1939 - 1944
Okresné žandárske veliteľstvo v Brezne, 1927 - 1944
Okresné žandárske veliteľstvo v Banskej Štiavnici, 1923 - 1944
Okresné žandárske veliteľstvo v Kremnici, 1940
Okresné žandárske veliteľstvo v Lovinobani, 1939 - 1944

lovinobana

foto budova Okresného žandárskeho veliteľstva v Lovinobani okolo roku 1943

Okresné žandárske veliteľstvo v Modrom Kameni, 1935 - 1944.
Okresné žandárske veliteľstvo v Novej Bani, 1940 - 1943.
Okresné žandárske veliteľstvo vo Zvolene, 1926 - 1945

Žandárske stanice
Žandárska stanica v Ábelovej, 1938 – 1943

abelova
foto žandárska stanica Abelová okres Lučenec okolo roku 1940

Žandárska stanica v Banskej Belej, 1921 - 1945
Žandárska stanica v Banskej Bystrici, 1942 - 1944
Žandárska stopovacia stanica v Banskej Bystrici, 1928 - 1944
Žandárska stanica v Banskej Štiavnici, 1927 - 1944
Žandárska stanica v Beňuši, 1920 - 1944
Žandárska stanica v Brezne, 1919 - 1944
Žandárska stanica v Bušinciach, 1937 - 1944
Žandárska stanica v Bystrom, 1928 - 1944
Žandárska stanica v Cinobani, 1919 - 1945
Žandárska stanica v Detve, 1943
Žandárska stanica v Divíne, 1920 - 1944
Žandárska stanica v Dobrej Nive, 1934 - 1945
Žandárska stanica v Dolnej Strehovej, 1939 - 1941
Žandárska stanica v Gemerskej Panici, 1938 - 1945
Žandárska stanica v Haliči, 1939 - 1940,
Žandárska stanica v Heľpe, 1929 - 1944
Žandárska stanica v Hliníku nad Hronom, 1943
Žandárska stanica v Hornej Štubni, 1941 - 1944
Žandárska stanica v Hrachove, 1931 - 1944
Žandárska stanica v Hriňovej, 1922 - 1944
Žandárska stanica v Hronci, 1940 - 1944
Žandárska stanica v Hrušovom, 1940 - 1946
Žandárska stanica v Kľačanoch, 1941 - 1943
Žandárska stanica v Klenovci, 1939 - 1946
Žandárska stanica v Kostolných Moravciach, 1940 - 1943
Žandárska stanica v Kriváni, 1938 - 1944
Žandárska stanica v Kremnici, 1929 - 1943
Žandárska stanica v Litave, 1929 - 1944
Žandárska stanica v Lovinobani, 1943
Žandárska stanica v Ľuboreči, 1938 - 1945
Žandárska stanica v Málinci, 1919 - 1948
Žandárska stanica v Michalovej, 1940
Žandárska stanica v Modrom Kameni, 1921 - 1942
Žandárska stanica v Mýtnej, 1944 - 1950
Žandárska stanica v Nemciach - Rakovci, 1919 - 1945
Žandárska stanica v Novej Bani, 1933 - 1945
Žandárska stanica v Očovej, 1936 - 1944
Žandárska stanica v Piargu, 1920 - 1945
Žandárska stanica v Pitelovej, 1930 - 1941
Žandárska stanica v Pliešovciach, 1919 - 1944
Žandárska stanica v Pohorelskej Maši, 1935 - 1944
Žandárska stanica v Polomke, 1931 - 1944
Žandárska stanica v Poltári, 1940 - 1942
Žandárska stanica v Pondelku, 1938 - 1946
Žandárska stanica v Ponickej Hute, 1942 - 1946
Žandárska stanica v Predajnej, 1938 - 1948
Žandárska stanica v Senohrade, 1919 - 1945
Žandárska stanica v Sklabinej, 1939 - 1943
Žandárska stanica v Sliači, 1919 - 1944
Žandárska stanica v Slovenskej Ľupči, 1943.
Žandárska stanica v Starej Haliči, 1938 - 1945
Žandárska stanica v Starých Horách, 1943
Žandárska stanica v Stredných Plachtinciach, 1943
Žandárska stanica vo Svätom Antole, 1932 – 1945
Žandárska stanica v Šumiaci, 1919 – 194
Žandárska stanica v Telgárte, 1921 - 1943
Žandárska stanica v Tisovci, 1941 - 1944
Žandárska stanica v Tomášovciach, 1939 - 1945
Žandárska stanica v Turom Poli, 1919 - 1944
Žandárska stanica vo Veľkých Teriakovciach, 1939 – 1944
Žandárska stanica v Zaježovej, 1923 – 1944
Žandárska stanica vo Zvolene, 1939 – 1944
Žandárska stanica vo Zvolenskej Slatine, 1941 – 1944
Žandárska stanica v Žarnovici, 1940 – 1944
 
           Základným zákonom Slovenského štátu bola ústava, ktorá bola prijatá dňa 21. 7. 1939 ( zákon číslo 185/1939 Sl. z.) V čele štátu stál prezident , ktorý bol zároveň vrchným veliteľom braných síl. Najvyšším zákonodarným zborom bol Snem Slovenskej republiky, ktorý bol zložený z 80 poslancov.
             Prvým Ministrom vnútra bol Karol Sidor, tento bol však na funkcii veľmi krátku dobu približne jeden mesiac, potom rezort vnútra riadil premiér Jozef Tiso do 26. 10. 1939, tohto vystriedal Ferdinand Ďurčanský ktorý bol súčasne aj ministrom zahraničných veci. V júli 1940 bol do funkcie Ministra vnútra vymenovaný Alexander MACH, ktorý túto funkciu vykonával až do apríla 1945, zároveň bol aj zástupcom a neskôr veliteľom „Hlinkových gárd“.   V roku 1945 ušiel do zahraničia ale v roku 1947 bol vydaný do Československa a v tom istom roku bol Národným súdom v Bratislave odsúdený na tridsať rokov vezenia, v roku 1968 bol amnestovaný a do roku 1980 žil v Bratislave.       
             Od septembra  1939 do júla 1942  bol za generálneho veliteľa žandárstva vymenovaný generál Timotej Ištók , ktorý robil predtým veliteľa oddelenia v Šahách a aj zemského veliteľa v Bratislave. V roku 1944 bol rehabilitovaný a opäť bol zemským veliteľom žandárstva na Slovensku. Generál Ištók sa zúčastnil v spolupráci s nemeckými bezpečnostnými jednotkami na potlačení SNP ako aj na zadržiavaní odporcov vtedajšej Slovenskej republiky. V marci 1945 ušiel do Rakúska , spojeneckými vojskami bol zadržaný v Purfingu následne vydaný do Československa. Národný súd v Bratislave ho dňa 27. februára 1947 odsúdil na trest smrti a dňa 7. marca 1947 bol zastrelený.

Joomla templates by a4joomla