Klub policajnej histórie Lučenec

 

Rozdelenie  oddelení a staníc  ZNB  na Slovensku po roku 1945 v Banskobystrickom kraji:

Okresné oddelenia ZNB
Okresné veliteľstvo ZNB v Banskej Bystrici, 1945 – 1949
Okresné veliteľstvo ZNB v Banskej Štiavnici, 1938 – 1950
Okresné veliteľstvo ZNB v Jesenskom, 1945 - 1950.
Okresné veliteľstvo ZNB v Kremnici, 1918 - 1948
Okresné veliteľstvo ZNB v Krupine, 1948 - 1949
Okresné veliteľstvo ZNB v Lučenci, 1945 – 1950

lucenec

foto budova Okresnej správy  ZNB v Lučenci v roku 1972


Okresné veliteľstvo ZNB v Modrom Kameni, 1943 - 1945
Okresné veliteľstvo ZNB v Novej Bani, 1942 - 1949
Okresné veliteľstvo ZNB v Šafárikove (Tornali), 1945 – 1951
Okresné veliteľstvo ZNB vo Zvolene, 1943 - 1948

Stanice ZNB
Stanica ZNB v Ábelovej, 1942 - 1949
Stanica ZNB v Abovciach, 1938 - 1949
Stanica ZNB vo Svätom Antole (Svätom Antone), 1919 - 1948
Stanica ZNB v Banskej Belej, 1938 - 1949
Stanica ZNB v Banskej Bystrici, 1945 - 1947
Stanica ZNB v Banskej Štiavnici, 1923 - 1949
Stanica ZNB v Beňuši, 1919 - 1949
Stanica ZNB v Brezne, 1919 – 1949
Stanica ZNB v Bystrom, 1942 - 1949
Stanica ZNB v Bzovíku, 1945 – 1949
Stanica ZNB v Cinobani, 1944 - 1950
Stanica ZNB v Čabradskom Vrbovku, 1945 - 1948
Stanica ZNB v Čiernom Balogu, 1919 - 1949
Stanica ZNB v Číži, 1945 - 1949
Stanica ZNB v Detve, 1942 - 1949
Stanica ZNB v Divíne, 1944 - 1949
Stanica ZNB v Dobrej Nive, 1938 - 1948
Stanica ZNB v Dubovci, 1946 - 1948
Stanica ZNB vo Fiľakove, 1946 - 1949
Stanica ZNB v Hajnáčke, 1946 - 1951
Stanica ZNB v Haliči, 1945 – 1948
Stanica ZNB v Heľpe, 1945 - 1948
Stanica ZNB v Hliníku nad Hronom, 1944 - 1948
Stanica ZNB v Hnúšti - Likieri, 1945 - 1952
Stanica ZNB v Hodejove, 1945 - 1950
Stanica ZNB v Hontianskych Nemciach, 1938 - 1948
Stanica ZNB v Hriňovej, 1942 - 1951
Stanica ZNB v Hrkáči, 1946 - 1949
Stanica ZNB v Hrochoti, 1938 - 1950
Stanica ZNB v Hronci, 1945 - 1948
Stanica ZNB v Hronskej Breznici, 1944 - 1949
Stanica ZNB v Hronskom Beňadiku, 1945 - 1948
Stanica ZNB v Janovej Lehote, 1944 - 1948
Stanica ZNB v Kalinove, 1920 - 1948.
Stanica ZNB v Kokave nad Rimavicou, 1945 – 1948
Stanica ZNB v Konrádovciach (Korláte), 1945 – 1950
Stanica ZNB v Kováčovciach, 1922 - 1949
Stanica ZNB v Kráľovej, 1919 - 1951.
Stanica ZNB v Kremnici, 1945 - 1950
Stanica ZNB v Kriváni, 1943 - 1950
Stanica ZNB v Krupine, 1945 - 1951.
Stanica ZNB v Látkach, 1945 - 1948.
Stanica ZNB v Lietave, 1942 - 1950
Stanica ZNB v Lovinobani, 1944 - 1948
Stanica ZNB v Lučenci, 1945 – 1949
Stanica ZNB v Medzibrode, 1944 – 1949
Cestná kontrolná stanica ZNB v Modrom Kameni, 1947 – 1951
Stanica ZNB v Novej Bani, 1945 - 1950.
Stanica ZNB v Očovej, 1923 – 1949
Stanica ZNB v Ožďanoch, 1945 - 1951
Stanica ZNB v Pliešovciach, 1919 - 1950
Stanica ZNB v Podbrezovej, 1938 - 1949
Stanica ZNB v Podkriváni, 19454 - 1949
Stanica ZNB v Pohorelskej Maši, 1942 - 1948
Stanica ZNB v Polomke, 1943 - 1950
Stanica ZNB v Poltári, 1921 - 1948
Stanica ZNB v Ponikách, 1939 - 1940
Stanica ZNB v Rapovciach, 1945 - 1949
Stanica ZNB v Ratkovej, 1919 - 1949
Stanica ZNB v Rimavskej Seči, 1938 - 1950
Stanica ZNB v Senohrade, 1919 - 1951
Stanica ZNB v Sihle, 1939 - 1947
Stanica ZNB v Sliači, 1938 – 1949
Stanica ZNB v Slovenskej Ľupči, 1939 - 1948
Stanica ZNB v Starých Horách, 1922 - 1949
Stanica ZNB v Šafárikove (Tornali), 1945 - 1949
Stanica ZNB v Štiavnických Baniach, 1945 - 1951
Jazdná stanica ZNB v Štrkovci, 1948 – 1949
Stanica ZNB v Šumiaci, 1945 - 1949
Stanica ZNB v Švermove (Telgarte), 1945 – 1950
Stanica ZNB v Teranoch, 1945 - 1949
Stanica ZNB v Tisovci, 1945 – 1950
Stanica ZNB v Úľanke (Ulmanke), 1936 - 1949
Stanica ZNB v Utekáči, 1945 - 1947
Stanica ZNB vo Velikej nad Ipľom, 1942 - 1950
Stanica ZNB vo Veľkom Poli, 1946 - 1949
Stanica ZNB vo Veľkom Blhu, 1919 - 1951
Stanica ZNB vo Vígľašskej Huti, 1944 - 1950
Stanica ZNB vo Vinici (Nekyje), 1922 - 1949
Stanica ZNB vo Vyhniach, 1945 - 1947
Stanica ZNB v Zaježovej, 1945 - 1949
Stanica ZNB vo Zvolenskej Slatine, 1938 - 1951
Stanica ZNB vo Zvolene, 1944 – 1949
Cestná kontrolná stanica ZNB vo Zvolene, 1945 - 1950
Stanica ZNB v Žarnovici, 1944 - 1949
Stanica ZNB v Žiari nad Hronom, 1945 - 1949

Iné policajno-bezpečnostné orgány
Zajatecký inšpekčný dôstojník v Banskej Bystrici, 1916 - 1918

Joomla templates by a4joomla